Υπηρεσίες Συμβουλευτικού και Εφαρμοσμένου project management

Πιστοποιημένη γνώση των μεθόδων στη διοίκηση και
διαχείριση έργων,

Η OnTask παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διασφαλίζοντας την
ποιότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τον οικονομικού προγραμματισμού  του κάθε έργου.

certified_project_manager_greece_services_0

Ανακαίνιση

Προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας

Η OnTask έχοντας έμπειρους Μηχανικούς, με άριστη γνώση των υλικών, και σε συνεργασία με διακοσμητές και άρτια καταρτισμένους τεχνικούς
συνεργάτες, αναλαμβάνει την αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου σας.  Η Αναβάθμιση υλοποιείται σε τρεις αξόνες:

I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ

Υλοποιούμε μερικές ή πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών, καταστημάτων, γραφειακών χώρων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα όρια τους

II. ΌΨΕΩΝ ΚΤΗΡΊΩΝ

Η OnTask συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής αξίας του ακινήτου σας παρέχοντας πρόγραμμα επισκευής και προληπτικής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων ,συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση του κόστους του κύκλου ζωής του ακινήτου.

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ

Υλοποιούμε μερικές ή πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών,καταστημάτων, γραφειακών χώρων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα όρια τους

Τεχνική Συμβουλευτική

Στην ontask παρέχουμε υπηρεσίες εκπόνηση μελετών:

  1. Έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων απαραίτητες για  δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων
  2. Τακτοποίησης Αυθαιρέτων
  3. Σύνταξης  τευχών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων
  4. Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων
  5. Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων
certified_project_manager_greece_services_2
certified_project_manager_greece_services_3

Εκπαίδευση

διαρκής κύκλος μάθησης

επενδύουμε στα ταλέντα των ανθρώπων και στην  συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Αναβάθμισης Δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών επιχειρήσεων

Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αναγκών Project Management

Προετοιμασία εξετάσεων Πιστοποίησης ProjectManagement

Αξιολόγηση Υποψηφίων Στελεχών πριν την πρόσληψη

Αξιολόγηση της Απόδοσης