λίγα λόγια για την ontask 

εταιρικό προφίλ

Βασική στρατηγική της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Διοίκησης Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και η εφαρμογή εξελιγμένων εργαλείων και σύγχρονων πρακτικών σε έργα κατασκευών.

 

Η ontask αντιλαμβανόμενη τη σημασία και την αξία της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Νοητικού κεφαλαίου, στοχεύει στην Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων μέσω τη εκπαίδευσης στο πεδίο της Διοίκησης Έργων.

Τί κάνουμε

Κάνουμε τη Θεωρία Πράξη

Σχεδιάζουμε  και Οργανώνουμε την υλοποίηση του κύκλου ζωής του έργου.

Εφαρμόζουμε εξελιγμένες πρακτικές Διοίκησης στην κατασκευή.

Μελετούμε τις Ανάγκες σας,

Ανακαινίζουμε επαγγελματικούς χώρους κατοικίες ,καταστήματα

 • Συντηρούμε προληπτικά κτήρια
 • Αναβαθμίζουμε ενεργειακά κτήρια
 • Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
 • Εκπαιδεύουμε και Αναβαθμίζουμε Δεξιότητες Στελεχών
 • Συμβάλλουμε στην αποτελεσματική πρόσληψη και αξιολόγηση Προσωπικού.
ekpaideusi_project_management_home
top_project_management_companies_greece_ontask_project_management_services1

διαχείριση των έργων

η ontask εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των πόρων του πελάτη

Το 85% των έργων που βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης ξεφεύγουν από τον προϋπολογισμό τους.

Ο λόγος;

Η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων κατά την εκτίμηση του κόστους του έργο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, το οποίο εκλαμβάνεται ως ενιαία οντότητα και αποτελείται από αλληλοεξαρτώμενα στάδια και πακέτα εργασίας. Τα παραδοτέα κάθε σταδίου καθορίζονται από τα προϋπολογιζόμενα όρια χρόνου, κόστους και ποιότητας και οργανώνεται επιμέρους στάδια και παραδοτέα τμήματα.

Αναβάθμιση Κτηρίων

ανακαινισμένα με ταυτότητα

 

Στην οntask αξιοποιούμε την υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα:
 1. Ανακαίνιση Κατοικιών-Επαγγελματικών Χώρων-Καταστημάτων

 2. Προληπτική Αισθητική Συντήρηση Ακινήτων

 3. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων

project_management_greece_thessaloniki_ontask_0
top_project_management_companies_greece_ontask_project_management_services3

διαχείριση των έργων

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

εκπαίδευση-πιστοποίηση-ανάπτυξη-αξιολόγηση

 

εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρήσεων
 • Εξατομικευμένη Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης
 • Αξιολόγηση πριν την πρόληψη
 • Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης